• Hva motiverer? En kvalitativ studie av frivillige og ansatte i Kreftforeningen 

   Færø, Lene (Bachelor thesis, 2010)
   Norsk: Det blir stadig mer utbredt med frivillig organisasjonsarbeid i Norge. I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg Kreftforeningen, der fokuset vil være på de frivillige og ansatte. Det som vekket interesse hos ...
  • Motivasjonsfaktorer hos ledere 

   Lien, Roger (Bachelor thesis, 2010)
   Norsk: Problemstillingen til denne oppgaven var; "Hva er motivasjonsfaktorene til å bli leder og hva er motivasjonsfaktorene til å være leder?". Ønsket var å sammenligne motivasjonsfaktorene man hadde for å bli leder, med ...
  • Omstilling i Hærens GBU: "Individets motivasjon ved omstilling i organisasjonen" 

   Dyngeland, Catharina; Wolmersen, Helene N. (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er en analyse av motivasjonen til individene som har deltatt i den siste omstillingen til Hærens GBU. Vi framhever om rollen til individene eller om plikten til arbeidet har motivert dem, i tillegg til at vi har ...