• Anoreksi, men du er jo gutt?! 

   Espelien, Annhild Småladen; Silkoset, Tine (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape trygghet hos gutter med anoreksi? Bakgrunn: Tema spiseforstyrrelse vekket vår interesse ved et pasientmøte. Det er et spennende og interessant emne ved at det både omhandler ...
  • Diabetes, en del av meg 

   Glad-Ørbak, Kristina; Svensson, Anette (Bachelor thesis, 2016)
   Tema: Sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Hensikt: Hensikten med å fordype oss i denne oppgaven er å få en bredere kunnskap og kompetanse for hvordan vi som sykepleiere skal veilede og undervise ...
  • Et godt miljø bidrar til bedre psykisk helse 

   Rindal, Martin Edward; Rogstad, Kristin Mostue (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: «Hvorfor er det viktig at sykepleiere legger til rette for og motiverer schizofrene pasienter til å ta del i ulike miljøtiltak?» Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse viktigheten av det å legge ...
  • Hvorfor meg? 

   Hagen, Carine Solveig; Øksendal, Denise Liseth Meyer (Bachelor thesis, 2015)
   God sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Formål: Vi ønsker med denne oppgaven å få økt kunnskap om sykdommen fordi fore-komsten av diabetes type 1 øker med årene. Samtidig vil vi finne ut av ...
  • «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

   Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...
  • Motiverende intervju med overvektig ungdom 

   Gundersen, Stine; Bjerke, Mette (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere hjelpe overvektig ungdom til å endre atferd ved hjelp av motiverende intervju? Bakgrunn og hensikt: Overvekt blant yngre, deriblant ungdom er et økende problem i Norge. ...
  • «Når alvoret rammer… Hvorfor meg?» 

   Smedås, Kristin; Norsted, Mari Lie (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon: Vår besvarelse bygger på teori om akutt leukemi, krise, håp og mestring, samt ulike momenter i kommunikasjon som er viktig for å danne en god relasjon mellom sykepleier og pasient. Vi har brukt sykepleieteoretiker ...