• Effekten av kengurumetoden 

   Bakken, Marion; Holmseth, Hege (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme bruk av kengurumetoden for det premature barnet og deres foreldre? Bakgrunn: Premature barn, er noe som vi mener det fokuserer lite på i sykepleierutdanningen. Etter å ha ...
  • Hvordan hjelpe alkoholavhengig pasient å beskytte sitt barn 

   Lundby, Frode; Midtbruget, Bjørnar Hansen (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Barn som pårørende til alkoholmisbrukende foreldre utgjør i dag en stor gruppe mennesker som de siste årene tilsynelatende har vært overlatt til seg selv uten særlig påvirkning fra helsepersonell. Etter at det ...