• Infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi 

   Myhrehagen, Christine Mellum; Kristiansen, Silje (Bachelor thesis, 2013)
   Oppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene ...
  • Mat må vi ha! 

   Monsen, Hanne Berit; Enersen, Hege Lødemel (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Mat må vi ha! Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta ernæringsstatus hos pasienter som er under cytostatikabehandling? Formål: Finne forskning som underbygger viktigheten av å ivareta ernæringen ...