• Forandring av livet 

   Krogstie, Inger Rustad; Pedersen, Lill-Iren Enger (Bachelor thesis, 2013)
   Introduksjon: Oppgaven handler om betydningen av mestring og økt livskvalitet for å redusere depresjonen hos pasienter som har gjennomgått hjerneslag. 25% av alle som gjennomgår hjerneslag, rammes i etterkant av depresjon. ...
  • Kommunikasjon bare å snakke? 

   Dambuen, Anita Eikeland; Jensen, Jorunn Høgsnes (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Vi har erfart at kommunikasjon mellom pasient og sykepleier kan utvikle seg i forskjellige retninger, noen ganger i positiv retning, andre ganger blir alt bare helt feil. Vi ønsker å få frem viktigheten av hvordan ...
  • Nærvær i livets kriser 

   Sørli, Tine Thidemann; Haug, Linn Lindmo (Bachelor thesis, 2014)
   Angst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost ...
  • Sykepleier kommunikasjon, et verktøy mot forandring 

   Barcena, Jasper; Evensen, Lilly Ranvik (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bacheloroppgaven er basert på litteraturstudie, der vi har benyttet oss av pensum fra hele sykepleiestudieforløpet, faglitteratur, forskningsartikler og praksis erfaring. Denne oppgaven omhandler hvordan sykepleieren ...