• Ingen tid til tårer? 

   Kristensen, Hege; Vestby, Ingrid (Bachelor thesis, 2013)
   Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie. Den bygger på relevant pensumlitteratur, selvvalgt faglitteratur, norske og engelske forskningsartikler samt erfaringer fra praksis. Bakgrunn for temaet i denne oppgaven er ...
  • Når alt håp er ute… 

   Arnes, Wenche Lillian; Busterud, Marte Andersen (Bachelor thesis, 2015)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren fremme mening hos pasienter i akutt krise, etter nyoppdaget uhelbredelig cancer? Bakgrunn: Når man jobber i helsevesenet er det nærmest uunngåelig å ikke møte pasienter med kreft. ...
  • Se meg, når mor er syk 

   Sveen, Ida; Husby, Berit-Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Det er viktig at barn som pårørende blir sett og hørt i voksenpsykiatrien og at vi har kunnskapen som trengs for å ivareta deres behov. Hensikt: Identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandling med ...
  • SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! 

   Robberstad, Mari; Thoreid, Cathrine Bak (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: SJÅ MEG, TRU MEG, HJELP MEG! Bakgrunn: Myalgisk encefalopati oppsto i 1956 (Piro & Midsen, 1999) og er verdens medisinske mest omstridte sykdom hvor det er vanskelig å fastslå forekomsten av ME (Jelstad, 2011). Den ...
  • Trygge foreldre - trygge barn? 

   Hagen, Ida (Bachelor thesis, 2016-09-19)
   Tittelen på dette litteraturstudiet er «Trygge foreldre - trygge barn?». Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hva forskning og litteratur sier om sammenhenger mellom følelsesmessig mestring hos foreldrene og barnas ...