• Barn og diabetes type 1 

   Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
  • Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

   Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...
  • «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» 

   Johnsen, Marita; Evensen, Helena Nyvoll (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: «Det er tungt å puste, det er ikke lett å leve med KOLS» Engelsk tittel: «It’s hard to breathe, it’s not easy living with COPD» Bakgrunn: Mellom 250 000 og 300 000 mennesker har KOLS (Helsedirektoratet, ...
  • Diabetes mellitus type 1 

   Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab (Bachelor thesis, 2014)
   Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og ...
  • Diabetes type 2 – Sykepleierens veiledende rolle 

   Grimen, Kjersti; Karlsen, Ida Emilie (Bachelor thesis, 2013)
   Diabetes er en folkehelsesykdom, som er i økende vekst både i Norge og i resten av verden (Diabetesforbundet, 2012). Problemstillingen vår er hvordan vi som sykepleiere kan veilede pasienter med nyoppdaget diabetes type ...
  • Ekstrem forvandling i et sykepleieperspektiv – Veien mot en sunnere livsstil 

   Hagelia, Anna Marie B.; Løvmo, Lars (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten av den er firedoblet de siste 50 årene. Vi har igjennom samtlige praksisperioder, og arbeid ved siden av skolen møtt pasienter som lider av ...
  • Leva med diabetes 

   Nygren, Linda (Bachelor thesis, 2013)
   Här kommer ett litet sammandrag på hur min oppgave är byggd och vad den handlar om. INLEDNING: Man vet att det är många människor som har diagnosen diabetes . Det man kanske inte vet så mycket om är att många av dessa ...
  • "Når mat er beste medisin.." 

   Skjølås, Susanne Martinsen; Sunde, Marie Gumamela (Bachelor thesis, 2014)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge underernæring hos pasienter med kols, gjennom veiledning og brukermedvirkning?» Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan tilrettelegge for ...
  • Nærvær i livets kriser 

   Sørli, Tine Thidemann; Haug, Linn Lindmo (Bachelor thesis, 2014)
   Angst og depresjon er vanlige psykiske reaksjoner etter et akutt hjerteinfarkt. Likevel blir disse reaksjonene ofte oversett eller ikke tatt på alvor i den tiden pasienten er innlagt for observasjon på medisinsk sengepost ...
  • Rett veiledning, på rett måte, til rett tid 

   Bakken, Monica; Mailand, Philip A. (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har i denne bacheloroppgaven valgt temaet "Sykepleiefaglig forsvarlighet og behovet for koordinerte helsetjenester etter innføring av samhandlingsreformen". Dette var ett av tre hovedtemaer gitt av Høgskolen ...
  • Sykepleie til pasienter med schizofreni og diabetes type 2 

   Enger, Kari; Åslie, Maiken Olsrud (Bachelor thesis, 2014)
   Forekomsten av diabetes type 2 er økt ved alvorlige psykiske lidelser som schizofreni. Mye av årsaken synes å være antipsykotiske medikamenter siden disse øker risikoen for diabetes, vektøkning og forverring av lipidprofilen ...
  • Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 

   Skogsholm, Luella; Johnsen, Helena (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Hensikt: Å finne ut hva god sykepleie er til pasienter med nyoppdaget diabetes type 2. Problemstilling: ”Hva er god sykepleie i møte med ...
  • Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema 

   Bøhn, Eline Marie; Hansteensen, Lena Kristin (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Underernæring ved kols, ikke et ukjent problem, men et tilsidesatt tema. Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan anvende pasientmedvirkning og veiledning i det forebyggende arbeidet ved underernæring hos ...
  • Veiledning til hjerteinfarkt pasienter 

   Butt, Wasif; Abdulle, Abdiweli Mohamed Moalim; Abshir, Mohammed Ali (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Veiledning og informasjon er en viktig del av sykepleierens yrkesutøvelse. Hjerte- og karsykdommer er de mest vanligste årsakene til dødsfall i Norge. Det er stort behov for kunnskap om hjertesykdommer blant ...
  • Veiledning til livsstilsendring 

   Ramskjær, Inger Marit Eknes; Strand, Marte Bryhn (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere veilede pasienter som står i fare for iskemisk hjertesykdom til livsstilsendring? Bakgrunn: Iskemiske hjertesykdommer rammer i dag flere yngre mennesker, grunnen til dette kan være ...
  • Veiledning: ADHD og ernæring 

   Lund, Marit Henriette; Tilley, Lene Marita Silkoset (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan påvirke sykepleiers veiledning av ernæringsmessige tiltak hos en voksen pasient med ADHD i hjemmesykepleien. Vi ønsker å øke bevisstheten når det gjelder ernæringsmessige ...
  • Å danse med diabetes 

   Blestad, Carina; Danielsen, Irja Lucie S. (Bachelor thesis, 2013)
   Bakgrunn: Ut fra våre erfaringer mener vi at diabetes type 1 er en aktuell sykdom. Norsk forskning fra 2012 bekrefter dette, med 32 tilfeller per 100 000 barn som får diagnosen hvert år (Frøisland, Årsand og Skårderud, ...
  • Å fremme mestring ved Crohns sykdom 

   Engh, Trine; Ørjansen, Veronika Skotheim (Bachelor thesis, 2013)
   Hensikt: Målet med denne oppgaven er å finne svar på problemstillingen «Hvordan kan vi som sykepleiere bidra til å fremme mestring hos unge pasienter med nyoppdaget Crohns sykdom?» Metode: Vi har strukturert oppgaven etter ...