• Cluster initiative in pop & rock music in Hedmark County, Norway : which methods are important for a positive development of a cluster initiative towards a sustainable cluster? 

   Lexander, Petter (Notat, Working paper, 2007)
   English: The County Council of Hedmark, Norway, has through a study in 2005, decided that there is a cluster initiative in pop & rock music in the region. And they have also agreed on that there is an aim on becoming the ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 2: Ajer 

   Faugli, Bjørn; Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 3 

   Hope, Rafael; Wikan, Gerd; Faugli, Bjørn; Mølster, Terje (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: Dette er en arbeidsrapport fra forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og ...
  • Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen 

   Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Undersøkelsen er blitt gjennomført på oppdrag av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Formålet har vært todelt: Å styrke beslutningsgrunnlaget når ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen ...
  • IKT i førskolelærerutdanningen 

   Taarud, Randi (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) skal barna få allsidige og varierte erfaringer som kan gi godt grunnlag for utvikling og læring. Digitale verktøy (IKT) kan være et eksempel på ...
  • Kultur- og språkfagenes didaktikk. Sammendrag av konferanseinnlegg og program 

   Dyndahl, Petter; Rustad, Hans Kristian (Høgskolen i Hedmark - Notat;08/2004, Working paper, 2004)
   Konferansen Kultur- og språkfagenes didaktikk arrangeres ved Høgskolen i Hedmark 22. og 23. november 2004. Arrangører er Høgskolen i Hedmarks innsatsområde Arena for kultur- og språkfag. Dette er sammendrag av innleggene ...
  • Ny 4-årig allmennlærerutdanning med uteskole, helse og miljø 

   Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning startet høsten 2004 en ny 4-årig allmennlærerutdanning i Elverum med uteskole, helse og miljø som faglig-didaktisk profil. I tillegg er entreprenørskap et viktig ...
  • Om kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læring 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig ...
  • Studieplan for «Master of Public Administration» 

   Haugstveit, Yngve (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Notat innholder studieplanen for en «Master i offentlig lederskap og administrasjon» utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Karlstads universitet og godkjent ved Karlstads universitet ...
  • Undervisningsplan for «Master of Public Administration» : Midt-skandinavisk kompetanse- og lederutdanningsprogram 

   Haugstveit, Yngve; Norell, P.O. (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: I denne rapporten presenters undervisningsplanen for det første MPA program tilrettelagt for Indre Skandinavia. Programmet startet i mai 2000 og avsluttet i juni 2002. Senere har MPA II har fullført sitt program ...
  • Vurdering av ClassFronter 

   Zachrisen, Berit (Notat;5/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående ...