• Art Nouveau som inspirasjon i skapende arbeid : Design og idéutvikling 

   Fjeldstad, Walborg; Austnes, Lars (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1,5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken ...
  • Tankeverk – skaperverk – byggverk 

   Austnes, Lars; Fjeldstad, Walborg (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er en del av et FoU-arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark (LUNA), Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Arbeidet i denne del av prosjektet bygger på Rapport nr. 9 – 2007, «Tankeverk – ...