• Ekstern og intern vurdering i skolesystemet i Nederland. Et komparativt perspektiv. 

   Sjøbakken, Ola Johan (2001; 5, Research report, 2001)
   Norsk: Denne rapporten er en studie av vurderingssystemet i Nederland i et komparativt perspektiv. Målet med dette arbeidet var å formidle erfaringene fra en studietur i regi av Statens utdanningskontor i Hedmark. Hensikten ...
  • «Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring» 

   Zachrisen, Berit (18;2003, Research report, 2003)
   Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2003. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...
  • Konfeksjon eller skreddersøm? : Et studium i voksenpedagogikk 

   Sjøbakken, Ola Johan (Høgskolen i Hedmark - Rapport;11/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten er en studie i voksenpedagogiske problemstillinger nasjonalt og spesielt i Hedmark og Oppland. Målet med dette arbeidet var å vurdere grunnlaget for et voksenpedagogisk studium ved Høgskolen i Hedmark. ...
  • Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Rapport;8, Research report, 1999)
   Norsk: Studien er utført som et oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Den er et forarbeid til St meld nr 25 1998-1999 Morsmålsopplæring i grunnskolen. Objektet for studien er grunnskolens tilbud til ...
  • NBLE (Net Based Learning Environment) 

   Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...
  • Vurdering av forsøks- og utviklingsarbeid 

   Sjøbakken, Ola Johan (6;2002, Research report, 2002)
   Denne rapporten presenterer en vurdering av et pågående forsøks- og utviklingsarbeid ved ”nye Nes ungdomsskole”. Hensikten med rapporten er å formidle noen resultater av vurderingsarbeidet og veiledningsdialogen i ...