• Forholdet mellom størrelse og kvalitet i norske sykehus 

   Erichsen, Alexander Berg (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne artikkelen drøftes og analyseres forholdet mellom sykehusstørrelse og kvalitet på sykehustjenester. Det kvalitetsmålet som brukes er overlevelsessannsynlighet etter sykehusbehandling på fire områder: Hjerteinfarkt, ...
  • Framtidas arbeidsmarked – mangel på arbeidskraft eller mangel på arbeidsplasser? 

   Erichsen, Alexander Berg (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Gevinst ved salg av barnehager 

   Antonsen, Stein (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen beskriver og dokumenterer hvordan holdingselskap og «fritaksmetoden» kan bli og blir brukt for å unngå eller utsette skatt på store gevinster som hentes ut ved salg av barnehager. Hos ni kontrollerte selgere som ...
  • Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand? 

   Høyer, Hans Christian; Strand, Mona; Lesjø, Jon Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden ...
  • Innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester og kommunestørrelse 

   Erichsen, Alexander Berg; Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Hovedbegrunnelsen for å slå sammen og få større kommuner bør være at det vil øke innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester. I denne artikkelen analyseres forholdet mellom innbyggernes tilfredshet med kommunale ...
  • OPS: Sløsing med offentlige midler i milliardklassen 

   Jensen, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra innledning: I denne artikkelen drøftes hva OPS er, virkningene av å bruke OPS i stedet for mer velkjente metoder for gjennomføring av offentlige investeringer, og hvorfor OPS-modellen er blitt brukt. Konklusjonen er ...
  • Sammenslåtte kommuner - positivt for regional utvikling? 

   Jensen, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2015-12)
   I denne artikkelen analyseres med utgangspunkt i teori og empiri hvordan sammenslåing av kommuner virker på sysselsetting og befolkningsvekst i kommunene. Hovedkonklusjonen er at veksten i kommunal sysselsetting og befolkning ...
  • SIVA og livet etter dauden 

   Teigen, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Statens Industrivekstanlegg (SIVA) vart etablert i 1968 og rundar såleis 50 år i 2018. Artikkelen gir ei framstilling av historia til organisasjonen fram til nå. Dette er ei historie om korleis organisasjonar kan få eit ...
  • Skattebetalernes penger 

   Østre, Stein (Journal article, 2012)
   Det er mulig å lage egne, øremerkede skatter (sektorskatter) for visse områder som det er bred enighet om betydningen av.1 Skattebetalerne er dermed sikret at skatten går til ønskverdige formål. I denne artikkelen ...
  • Styring av barnehagesektoren og begrensingene i kommunenes handlefrihet 

   Haugen, Anne Oline (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra innledning: Kommunene har ansvaret for full barnehagedekning og for kvaliteten i barnehagene. Samtidig er det begrensninger i kommunenes styring av barnehagesektoren. Dette gjelder blant annet reglene om etablering ...
  • Trepartssamarbeid og legitimitet: Mellom kommunikative og strategiske beslutninger 

   Hafting, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelens tema er trepartssamarbeid i kommunal sektor illustrert med et prosjekt om livsfasepolitikk. Utgangspunktet er deltakernes erfaringer og forståelse av trepartssamarbeid, samt deres vurderinger av muligheter og ...
  • Vold og trusler om vold i førstelinjen. Om lederskap og et trygt arbeidsmiljø 

   Ellingsen, Pål; Hafting, Tore; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vold og trusler om vold mot ansatte i førstelinjen er utbredt. Utfordringen er hvordan ledere og ansatte kan arbeide sammen for et arbeidsmiljø uten vold og trusler. Målet med artikkelen er å drøfte tiltak ledere og ansatte ...