Now showing items 43-45 of 45

  • Unge immigranter i sykehus- diskursanalyse for å avdekke posisjoner og dilemma 

   Høye, Sevald (Conference object, 2012)
   Studiens hensikt: Å belyse fortolkende repertoir som viser seg blant døtre til innvandrere i deres møter med vestlige intensivavdelinger. Forskningsspørsmål: hva erfarer innvandrerdøtre eller -søstre om generasjonsdiskurser ...
  • Utvikling av farmasøytens kliniske ferdigheter 

   Hartz, Ingeborg (Conference object, 2003)
   I dette foredraget beskriver Ingeborg Hartz Bartnes hvordan farmasøyter kan utvikle sine kliniske ferdigheter med hensyn til å kunne tilby en pasientfokusert tjeneste i helsevesenet. Erfaringer fra hennes masterstudium ...
  • Value in S-D logic and economics: Towards a common understanding 

   Stevik, Kristin (Conference object, 2011-06-02)
   Traditionally, economics has had a strong influence on marketing theory. The emergence of service-dominant logic (S-D logic) has challenged this position, based on a seemingly fundamental disagreement about the determination ...