Show simple item record

dc.contributor.authorFingarsen, Audun
dc.date.accessioned2014-10-01T12:07:30Z
dc.date.available2014-10-01T12:07:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222615
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagnb_NO
dc.description.abstractForfatter Audun Fingarsen Tittel Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? Nøkkelord Kroppsøving, jenter, gutter, kjønnsblandet, kjønnsdelt, tilpasset opplæring, kjønn, selvoppfatning, aktivitetsnivå, kroppsøvingslæreren. Metode Litteraturstudie. Oppgaven baseres på tidligere forskning på mitt problemområde. Fem studier er implementert i min resultat og diskusjonsdel. Resultat/Diskusjon I lys av tilpasset opplæring diskuteres det i denne oppgaven om kjønnsdeling kan være en fruktbar organiseringsmetode for at flere elever skal føle glede og mestring ved faget, enn tilfellet er med dagens organiseringsform som blander kjønnene. Det kommer ikke klart frem hva som er den beste løsningen, men at det er behov for å drøftes er det liten tvil om. For guttenes del virker det ikke som organiseringsformen er av særlig betydning da de virker å trives godt i kroppsøvingsundervisningen slik den måtte være. De ses på som dominante både fysisk og psykisk av jentene, lærerne og seg selv. Jentene derimot, særlig de svakere, viser et større behov for å dele undervisningen etter kjønn. Mye tyder på at faget foregår på guttenes premisser hva angår innhold, aktiviteter og oppmerksomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectlærerenb_NO
dc.titleKjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving?nb_NO
dc.title.alternativeCoeducation or single-sex physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record