Show simple item record

dc.contributor.authorGodheim, Ann Helen Rekdal
dc.date.accessioned2014-10-01T12:24:11Z
dc.date.available2014-10-01T12:24:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222621
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractAnn Helen Rekdal Godheim, Bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag 2014, Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. Denne oppgaven tar for seg begrepet tilpasset opplæring i kroppsøving, på grunnskolenivå. Problemstilling for denne oppgaven er: «Hvordan legges det til rette for tilpasset opplæring i kroppsøving i grunnskolen?» I kapittel 3 belyses temaet tilpasset opplæring ved å henvise til relevant litteratur. Jeg har sett på hva tilpasset opplæring er, og hvordan det tilrettelegges og tilpasses for elevene. For å svare på problemstillingen benyttet jeg meg av litteraturstudie, og jeg har tatt i bruk fire artikler. Resultatet i denne studien viser at kroppsøvingslærerne har ulike meninger om tilpasset opplæring, og en av de største utfordringene er å planlegge, organisere og tilrettelegge undervisningen for hver enkelt elev. Det er stor variasjon i hvordan hver enkelte skoler og lærere praktiserer tilpasset opplæring i kroppsøving, og de fleste jobber individuelt med tilrettelegging av undervisning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTilpasset opplæring i kroppsøving i grunnskolennb_NO
dc.title.alternativeAdapted training in physical education in primary and secundary [sic] schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record