Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Julie Slapø
dc.date.accessioned2014-10-28T07:55:09Z
dc.date.available2014-10-28T07:55:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224670
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling På hvilken måte er tilpasset opplæring relevant i forhold til elevenes kjønn i kroppsøvingsfaget? Teori Oppgaven innebefatter teoribegreper som tilpasset opplæring, kjønn i forskjellige sammenhenger, kroppsøvings- og idrettshistorie, læreplan og opplæringslova Metode Jeg har valgt å skrive min oppgave som et litteraturstudie, hvor jeg kritisk har gjennomgått tidligere forskning på området, og valgt ut de artiklene som best besvarer min problemstilling Resultat Resultatene påviser kjønnsforskjeller i kroppsøvingsfaget, ved at jenter hovedsakelig kommer i andre rekke på flere områder. Relevansen av tilpasning av opplæringen etter kjønn kommer frem Konklusjon Som en besvarelse på problemstillingen, har tilpasset opplæring stor relevans i forhold til kjønn i kroppsøvingsfaget. Dette i kombinasjon med kjønnsdeling av klassene i enkelte tilfeller vil være den arbeidsmåten som oftest vil treffe flest mulig elever.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.titleRelevansen av tilpasset opplæring i kroppsøving i forhold til kjønnnb_NO
dc.title.alternativeThe relevance of adapted training in physical education relative to gendernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record