Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMartinsen, Esben
dc.date.accessioned2014-10-28T09:17:06Z
dc.date.available2014-10-28T09:17:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224702
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2014nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling/problemområde: Hvordan kan læreren påvirke elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget? Oppgaven belyser hvilke faktorer som kan være med på å avgjøre elevenes grad av motivasjon i kroppsøvingsfaget. Videre hva læreren kan gjøre for å fremme motivasjonen. Metode: Oppgaven er utarbeidet gjennom litteraturstudie med kvalitativ tilnærmelse. Resultat: Elevenes motivasjon påvirkes av om læreren lar dem være med å bestemme i kroppsøvingstimene. Dersom læreren gir større valgmuligheter av for eksempel metoder og aktiviteter kan det føre til bedre motivasjon. Læringsmiljøet til elevene påvirker motivasjonen positivt ved at innsats, mestring og fremgang blir verdsatt. Elevenes motivasjon vil styrkes eller svekkes etter grad av mestring. Disse faktorene kan læreren påvirke gjennom å tilrettelegge undervisningen på en slik måte at elevene opplever valgmuligheter, mestring, og skryt gjennom gode og konstruktive tilbakemeldinger. Tilpasset opplæring og tilrettelegging for fremgang og mestring er videre svært viktig. Man ser sammenheng mellom elevenes motivasjon i kroppsøvingsfaget og deres motivasjon til aktivitet på fritiden og livslang bevegelsesglede. Dermed vil det være svært viktig at elevene opplever motivasjon i faget. Nøkkelbegreper: Selvbestemmelse, læringsmiljø, motivasjon, kjønn og kjønnsdeling, tilpasset opplæring, lærerrollen, mestring, kroppsøving, idrett og livslang bevegelsesglede.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectselvbestemmelsenb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.titleMotivasjon til livslang bevegelsesgledenb_NO
dc.title.alternativeMotivation to lifelong enjoyment of activitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel