• Begrepsforståelse i naturfag hos flerspråklige elever. 

      Brunvoll, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tospråklig fagopplæring kan påvirke en flerspråklig elevs begrepsforståelse og mestringsfølelse i naturfag. For å finne ut om det ble endring med tospråklig fagopplæring, ...