• Dyrking av elevers indre motivasjon. 

      Haugen, Vegard Eide (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Oppgaven baserer seg på forskningsspørsmålet: Hvordan arbeider lærere målrettet for å fremme den indre motivasjonen hos gutter på 10. trinn i matematikk? For å svare på dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer ...