• Kjønnsroller og kjønnsforskjeller i skolen 

      Huse, Martin Blakseth (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Jentene gjør det statistisk bedre på skolen enn guttene og kan smykke seg med tittelen «skolevinnere», mens guttene dermed står igjen som «taperne». Skolen skal være en møteplass hvor elevene møter likhet og ...