• Planbok som pedagogisk verktøy. 

      Mellum, Vegard Solbakken (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Problemstillingen i oppgaven er «Hvordan kan det pedagogiske verktøyet planbok hjelpe lærere i deres profesjonsutøvelse?». Oppgaven forsøker å svare på dette ved å ta for seg ulike aspekter tilknyttet planbok som ...