• Lesing som grunnleggende ferdighet 

      Freitag, Maiken Nordbye (Bachelor thesis, 2014)
      Norsk: Temaet for denne oppgaven er lesing som grunnleggende ferdighet. Problemstillingen lyder som følger: ”Hvilke utfordringer er knyttet til lesing som grunnleggende ferdighet i et utvalg politiske dokumenter? Og ...