• Jeg ser deg, ser du meg? 

      Strøm, Trude Bekkelien (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på trekk ved den norske nikabdebatten og sett den opp mot grunnskolen, med særlig vekt på ungdomstrinnet. Islam legger stor vekt på riktig kledning, men graden av tildekking varierer. ...