Show simple item record

dc.contributor.authorHareland, Erland
dc.date.accessioned2015-10-26T15:00:53Z
dc.date.available2015-10-26T15:00:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358034
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Problemstillinga i denne rapporten er: Kva for tankar har lærarar om kva dei gjer under skriveprosessen for å utvikle elevane sine skriveferdigheiter? Fokusområdet er på responsløpet før-, under- og etter skriveporsessen, såkalla prosessorientert skriving. Rapporten er forankra i relevant teori og empiri opp mot dette. FFF-trekanten og Skrivehjulet har vore nytta som modellar med tanke på korleis ein skal skrive ut i frå ulike formål, og det som har med form og fokus å gjere. Resultata er henta inn gjennom ein kvalitativ metode og analysert fenomenologisk. Totalt vert seks norsklærarar intervjua kor dei sjølv skreiv svara sine på dei spørsmåla som var formulert på førehand. Dei mest sentrale funna gjekk på fokus på formål og selektiv attendemelding blant anna, noko som og har vore sentrale funn i nyare forsking i norsk augemed.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk: The research question in this thesis reads; What are teachers views on development of pupils' writing skills during the writing process? The main area of focus is the response, from teacher on pre-writing, writing and post-writing, or process orientated writing. This thesis is anchored in relevant theory and empirical evidence. The FFF-triangle and “Skrivehjulet” is used as models of how to write based on which purpose you are writing for, what genre you should use, and which focus. Qualitative method is used to gather data, and analyzed phenomenological. Six Norwegian language teachers were interviewed. The interview was distributed by e-mail; the respondents wrote down the answers and sent them back. The most interesting findings from this thesis is the focus teachers had on the purpose of the writing and how they selected their feedback to their pupils among other things. Purpose of the writing and selective feedback has been key findings in recent research in Norway.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectskriveutviklingnb_NO
dc.subjectresponsnb_NO
dc.subjectrettleiingnb_NO
dc.subjectPOSnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.titleLærarar sine tankar kring skriveutvikling.nb_NO
dc.title.alternativeTeacher’s views on writing skills development.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record