Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristiansen, Anneli
dc.date.accessioned2015-11-02T14:26:10Z
dc.date.available2015-11-02T14:26:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359012
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hvorvidt musikkundervisningen har innflytelse på ungdomsskoleelevers identitet. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ungdomsskoleelever og studenter, for så å belyse deres besvarelser med aktuell teori. Det viktigeste funnet omhandler elevenes manglende evne til å se seg selv fra et objektiv perspektiv, og resultatet av arbeidet har derfor munnet ut i utvikling av et eget begrep kalt «sunn usikkerhet». Dette begrepet handler om at identitetsutvikling skjer innenfor et fellesskap, og usikkerheten er sunn fordi vi tilpasser oss det som skjer rundt oss uten å endre identitet. I musikkfaget kan elevenes sunne usikkerhet bli utfordret, og de kan ta i bruk denne erfaringen når de i senere tid tar inn perspektiver til vurdering.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this Bachelor thesis, I have tried to shed some light on whether or not the Music subject in Norwegian lower secondary schools influence the development of the pupils’ identities. Through my work, I have interviewed several pupils of lower secondary school and students from the University College of Hedmark, and have since attempted to recount their answers with relevant pedagogical theories. My most relevant findings center around the pupils’ lacking ability to observe themselves objectively, and the work has resulted in the creation of my own term; ’healthy uncertainty’. This term describes how the creation of our identity happens within a social setting, and how uncertainty is healthy for us, because we adapt to our social relations and surroundings without changing identity. In Norwegian schools, the Music subject might challenge this healthy uncertainty, and the pupils can therefore benefit from this experience as they later in life come across perspectives of assessment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.titlePå andre siden av speiletnb_NO
dc.title.alternativeOn the other side of the mirrornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel