• Helsesøsters betydning for fullamming fram til seks måneder 

   Ystrøm, Lillian Unosen (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Amming har mange helsefordeler. Morsmelk er infeksjonsforebyggende, og det er den optimale spedbarnsernæringen. To norske studier viser at selv om det anbefales å fullamme til barnet er seks måneder, er det de ...
  • Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten 

   Bjaadal, Guro Lester (Student paper, others, 2016)
   Tittel Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten Bakgrunn I oppgaven min har jeg ønsket å se på om kommunene følger opp anbefalt bemanningsnorm for helsesøstre i skolehelsetjenesten. Anbefalingen er et ledd i planen om å ...
  • Hvordan forebygger helsesøster overvekt i barneskolen? 

   Myrkaskog, Silje Grønningen (Student paper, others, 2016)
   Nøkkelord: Forebygge, overvekt, barn, barneskolen, helsesøster. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen der overvekt ...
  • Den helsefremmende samtalen 

   Gaden, Bente (Student paper, others, 2016)
   Tittel: Den helsefremmende samtalen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at helsesøstre skal få økt innsikt og kunnskap om hvor betydningsfull relasjonskompetanse er i møte med barseldeprimerte. Hvordan helsesøster gjennom ...
  • ”Da Lykkeliten kom til verden” 

   Nyberg, Hilde Anette (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: Depressive symptomer i barselperioden rammer mellom 10 og 15 % av nybakte mødre (Folkehelseinstituttet, 2014). En depresjon i barselperioden kan ha uheldige konsekvenser både for mors helse og barnets utvikling. ...
  • Skolevegring i et helsesøsterperspektiv 

   Huse, Silje Katrine Sandsdalen (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: « Skolevegring i et helsesøsterperspektiv Hensikt og formål: Hensikten med oppgaven er at helsesøster skal få dypere forståelse for begrepet skolevegring og en økt innsikt i- og bevisstgjøring av sin rolle i møte ...
  • «Like barn prater best» – Samtalegrupper som metode for barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd 

   Sagstuen, Lene (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: «Like barn prater best - Samtalegruppe som metode for barn som opplever samlivsbrudd» Bakgrunn: Forekomsten av skilsmisser er høy både i Norge og resten av verden. Studier viser at barn og unge som opplever ...
  • Endelig hjemme - Glede og utfordringer 

   Haugstad, Elise Furuholmen (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: Endelig hjemme- Glede og utfordringer. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan helsesøster best kan møte premature og deres foreldre når de utskrives fra sykehuset. Helsestasjonen har ...
  • Må det gjøre så vondt? 

   Raanaa, Inger (Student paper, others, 2016-09-30)
  • Passe perfekt! Helsesøsters møte med jenter og kroppspress 

   Skolegården, Vigdis (Student paper, others, 2016-09-30)
   Tittel: Passe perfekt! – Helsesøsters møte med jenter og kroppspress. Hensikt: Gjennom å søke kunnskap om hva som styrker kroppsbildet hos unge jenter, er målet å synliggjøre hvordan helsesøster kan påvirke dette i ...