Show simple item record

dc.contributor.authorFinberg, Thomas Schultz
dc.date.accessioned2016-06-12T08:12:25Z
dc.date.available2016-06-12T08:12:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392307
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016nb_NO
dc.description.abstractForfatter Thomas Schultz Finberg, Bachelor Faglærer kroppsøving og idrettsfag, 2013-2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Motoriske ferdigheter og mobbing hos elever i kroppsøvingsfaget. Problemstilling Har elever med svake motoriske ferdigheter større risiko for å bli offer for mobbing i og utenfor kroppsøvingstimene? Teori Definisjonen på mobbing, mobbing i kroppsøvingstimene og forebygge mobbing. Samt belyse motoriske ferdigheter og motoriske ferdigheter hos barn og unge. Metode Litteraturstudie. Resultat Totalt ble fire studier inkludert i analyseprosessen. Samtlige av studiene er utført som kvalitative undersøkelser med spørreskjema hvor de ut ifra dette ser på sammenhengen mellom motoriske ferdigheter og mobbing. Ett av studiene brukte også en intervjuprosess. Konklusjon Studiene fant en sammenheng mellom svake motoriske ferdigheter og økt risiko for å bli mobbet. Samtidig må det utføres mer forskning på område og i forhold til kroppsøvingsfaget for å kunne bekrefte sammenhengen grundigere. Nøkkelord Motoriske ferdigheter, mobbing, barn og unge, skolen, kroppsøving.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectmotoriske ferdigheternb_NO
dc.subjectkroppsbeherskelsenb_NO
dc.subjectmobbingnb_NO
dc.subjectekskluderingnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.titleMotoriske ferdigheter og mobbing hos elever i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternativeMotor skills and bullying among pupils in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record