Show simple item record

dc.contributor.authorTveit, Sindre Skjelnes
dc.date.accessioned2016-06-28T10:34:24Z
dc.date.available2016-06-28T10:34:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394358
dc.description.abstractI ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane lufttrykket gjev på jordet og vegen, som: jordpakking, trekkraft, dieselforbruk og dekkslitasje blir gjennomgått. Det blir også sett på korleis ein kan finne det optimale lufttrykket i dekka for sine eigne maskiner til ei kvar tid. Ulike lufttrykksreguleringssystem er også noko som er kartlagt i denne oppgåva, både Fendt sitt system som ein kan få montert originalt i frå fabrikk, men også PTG som leverar system til ettermontering. Til slutt blei det utvikla ein ide til eit eige system for lufttrykksregulering. Det viser seg at det kan vere ein del å spare på å køyre med rett lufttrykk når ein utførte ulike arbeidsoppgåver. Ein kan oppnå både auka avlingar og sparte kostnader ved å ha optimalt lufttrykk i dekka til ei kvar tid. For å køyre med rett lufttrykk må ein også kunne finne rett lufttrykk, der blei det sett på mobilapplikasjonar og trykk- og belastningstabellar som gode hjelpemiddel. Ved kartlegging av dei eksisterande systema for lufttrykksregulering, så viser det seg at det ikkje fins leverandørar av dette på den norske marknaden til ettermontering. Ein kan få slike system frå fabrikk på Fendt sine traktorar, men då berre på dei største modellseriane i frå 220hk og oppover. Ved utviklinga av eit eige system for lufttrykksregulering, vart det fyrst komme opp med tre ulike alternativ som blei sett opp mot ein annan. Dette blei gjort i ei concept screening. Alternativet som kom best ut var eit konsept der kompressoren for luftfyllinga var montert i tre-punkten på traktoren, enten framme eller bak. Ideen bak dette konseptet var at det skulle vere mogleg å flytte systemet mellom ulike traktorar, slik at om ein har ulike traktorar til ulike arbeidsoppgåver, så skal det vere mogleg å bruke berre eit system på dei ulike traktorane. På denne måten vil det bli enklare for brukaren å regulere lufttrykket, men også moglegheiter for sparte kostnader.nb_NO
dc.description.abstractIn a time with high population growth and increased food needs, the machines are getting larger and the soil compaction is getting worse. This study have been looked in to how tire pressure adjustment can be done easier, and how optimized tire pressure can give different benefits; both for the soil, the farmer and the environment. With optimized tire pressure the soil will get minimized compaction, the tractors traction will be increased, the fuel consumption will be decreased, and the tire wear will be minimized. It turns out that with a system like this you can save cost on the production, and at the same time get bigger crops. The study have also been looking in to different tire pressure regulation systems, both systems that are connected to your machine, but also smart phone applications and tables for the user to find the perfect tire pressure, so it manually can be optimized. The study has especially been looking in to different systems from Fendt, which is being installed at the factory, and systems from PTG, which can be retrofitted. It turns out that non of the retrofitted systems can be delivered in Norway yet, but the different systems from Fendt can be delivered on new tractor models from 220 hp. and up. In the end of the study it was developed an own system for tire pressure regulation. In this process it was put up three different alternatives. These alternatives where matched against each other, in a concept screening. The alternative that came out as the winner was based on a concept where the compressor for the air filling was hooked to the three-point hitch, either in front or the back of the tractor. The idea behind this alternative is that it can easily be switched between different tractors, so you only need one system, even though you use different tractors for different tasks.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.titleEnklare regulering av lufttrykk i dekk på traktornb_NO
dc.title.alternativeEasier adjustment of tire pressure on tractorsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record