Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVarhaug, John Einar Kolstad
dc.date.accessioned2016-06-28T10:35:32Z
dc.date.available2016-06-28T10:35:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394364
dc.description.abstractHovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på feltstudie, hvor det ble utført liggetidsmålinger i ni forskjellige besetninger. Det var seks båsfjøs og tre løsdriftfjøs, totalt 71 kyr ble registrert over fem dager for å finne gjennomsnittlig liggetid. For å måle liggetiden brukte jeg en HOBO logger som registrerte vinkel på beinet til kua for, å se om den stod eller lå. Resultatet var at kyr i båsfjøs lå like lenge som kyr i løsdriftfjøs. Kyrne i løsdrift hadde en tendens til å ha færre og lengre liggeperioder, men det var ingen signifikant forskjell. Det var heller ingen signifikant forskjell i liggetiden på om det ble brukt mye eller ingen strø. Det kan likevel se ut som at det er tendenser til at kyrne har flere og kortere liggeperioder i fjøs der det ikke brukes strø i det hele tatt.nb_NO
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is based on fieldwork. The main objective of the thesis has been to compare the lying time of cows in tie stall and free stall housing. This is important because lying time is a good indication of the animal welfare in milk production. It was performed measurements of lying time in nine different herds. There were six tie stall and three free stall barn. A total of 71 cows were measured over five days to find the average lying time. To measure the lying time I used a HOBO logger that registered the angle of the cows leg to see if the cow were standing or lying. The results showed that cows in tie stall lay as long as cows in free stall housing. The cows in free stall housing trended to have fewer and longer lying periods than cows in tie stall, but there were no significant difference. There was not a significant correlation in lying time and amount of bedding. Still there was a trend that when it was bedded, the cows had fewer and longer lying periods compared to no bedding at all.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLiggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøsnb_NO
dc.title.alternativecomparison of lying time in dairy cows in tie stall and free stall housingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel