Show simple item record

dc.contributor.authorEngen, Vilgun Hjørdis Dalvor
dc.contributor.authorNagell, Monica
dc.date.accessioned2016-06-30T07:22:25Z
dc.date.available2016-06-30T07:22:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394813
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Schizofreni blir betegnet som en alvorlig psykisk lidelse. Dette er en sykdom som ofte inntrer tidlig i livet, hvor det fortsatt er usikkerhet om hva som er årsaken, men fagfolk mener at det kan være en forbindelse mellom biologiske, psykologiske- og sosiale forhold (Jordahl & Repål, 2009). Hensikt: I vår praksisperiode og gjennom arbeidserfaring innenfor feltet psykisk helsearbeid ser vi at egostyrkende sykepleie er et av de verktøyene som ofte brukes. Vi ønsker å fordype oss i hvordan vi kan bruke egostyrkende sykepleie for å oppnå at disse menneskene med schizofreni opplever mestring i dagliglivet. Samtidig som vi bruker egostyrkende sykepleie som vårt verktøy, vil vi inkludere menneskets integritet og verdighet på en tilfredsstillende måte, noe vi vil forsøke å vise gjennom vår oppgave. Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie som bygges opp av pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer fra praksis som vi vil trekke inn. Resultat: Funnene våre viser en kombinasjon av tillitt, medmenneskelighet, grensesetting og et samarbeid i felleskap skaper gode muligheter for opplevelse av mestring. Konklusjon: Hovedmålet med å bruke egostyrkende sykepleie er at mennesket skal få styrket sine egofunksjoner og dermed takle dagliglivets utfordringer bedre og på denne måten opplever mestring. Vi ser vi må kombinere flere av prinsippene. Det vi må huske på er at alle individer er unike og opplever sykdom individuelt, og skal respekteres på en verdig måte. Som sykepleier er det viktig å ha gode kunnskaper innenfor egostyrkende sykepleie når man jobber med mennesker med schizofreni.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectegostyrkendenb_NO
dc.subjectschizofreninb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectegofunksjonnb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshSchizophrenia
dc.subject.meshAdaptation, Psychological
dc.title“Meg, meg selv og jeg” - egostyrkende sykepleie i møte med mennesker med schizofreninb_NO
dc.title.alternative“Me, myself and I” - egostrengthening nursing in meeting with people with schizophrenianb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record