Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSønju, Annicka Bunes
dc.contributor.authorNilsen, Caroline Kristine
dc.date.accessioned2016-06-30T12:55:19Z
dc.date.available2016-06-30T12:55:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395067
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractTittel: «Når mor ikke vil leve» Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere skape trygghet og mestring i møte med barn som har en suicidal forelder? Hensikt: Vi ønsker å belyse sykepleierens ansvar og funksjon i arbeid med barn som pårørende. Med dette håper vi å skape mer åpenhet rundt pårørende, derunder spesielt barns behov for ivaretakelse. Selvmord er fortsatt et tema vi betrakter som tabubelagt, og arbeid med barn ser vi som en utfordring da sykepleieutdanningen inkluderer lite pediatri. Vi ønsker å forandre dette. Metode: Vi har benyttet oss av litteraturstudie som metode. Teori: Oppgaven bygger på teori om utviklingspsykologi, barn i krise, barns rettigheter og kommunikasjon med barn. For å belyse sykepleien ovenfor barn som pårørende, inkluderes teori om sykepleierens plikter, yrkesetiske retningslinjer, affektbevissthet og affekttoleranse. Vi har anvendt to sykepleierteorier, av Joyce Travelbee og Patricia Benner og Judith Wrubels. I tilegg har vi anvendt teori fra Jan- Kåre Hummelvoll og Aaron Antonovsky. Konklusjon: Trygghet er en forutsetning for å oppleve mestring, det samme er kunnskaper. Sykepleieren må ha en god relasjon med barna og dens omsorgspersoner. Valgte sykepleierteorier, samt Hummelvoll og Antonovskys teorier kan være en fremgangsmåte for å oppnå dette. Barn må ha informasjon om foreldrenes lidelse, og denne må tilpasses ut i fra barnets ressurser. Tett samarbeid innad i familien og tverrfaglig med andre yrkesgrupper, er essensielt for å skape trygghet, gjennom kontinuitet. I følge forskning vil dette redusere risikoen for at barna utvikler en psykisk lidelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectsuicidalnb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjecttverrfaglignb_NO
dc.subject.meshNursing
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshParents
dc.subject.meshSuicide
dc.subject.meshInterdisciplinary Communication
dc.title«Når mor ikke vil leve»nb_NO
dc.title.alternative«When mom wants to end life»nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber60nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel