• Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

      Aaslie, Madelaine (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hva som kan bidra til å skape en trygg og god tilvenningsperiode for de yngste barna i barnehagen. Teori fra blant annet Bowlby og Winnicott om tilknytning og overgangsobjekt belyser ...