• Fysisk aktivitet i barnehagen. 

      Berg, Marthe Veidahl (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for at barn i alderen 2-3 år kan oppnå helsedirektoratets anbefalinger om minimum 60 minutter fysisk aktivitet ...