• De yngste barnas medvirkning ved måltider i barnehagen 

      Bjørke, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk:Tema for denne bacheloroppgaven er de yngste barnas medvirkning i rutinesituasjoner i barnehagen. Oppgaven tar for seg hvilke forståelse barnehagelærere har for ettåringers muligheter for medvirkning under måltider. ...