• Lek som metode for bearbeidelse av sorg hos barn i barnehagen. 

      Bolsø, Anne (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Problemstillingen i arbeidet med denne studien under dette studiet er å undersøke hvilke adferdsmønstre og behov barn i sorg har, og hvordan barnehagelæreren kan møte disse i lek. Barn i sorg er sårbare, og har ...