• Barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. 

      Brandsneshaug, Elin (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Temaet for denne oppgaven er barns undring og fokuset er barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. Gjennom problemstillingen «På hvilke måter møter barnehagelæreren barns undring?» vil barnehagelærerens ...