• Tilknytning i små og store barnegrupper 

      Bugueno, Hanne Fodnes (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet små barns tilknytning i store og små barnegrupper. Problemstillingen er; Påvirker størrelsen på barnegruppa kvaliteten på tilknytningen? For å kunne svare på dette har ...