• Utrygg tilknytning i barnehagen. 

      Fasteraune, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på utrygg tilknytning hos de yngste barna i barnehagen. Målet mitt med oppgaven var å finne ut hva utrygg tilknytning er og hvordan tilrettelegge for trygg tilknytning ...