• Forebygge mobbing i barnehagen 

      Holtet-Stokkebekk, Anniken (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om tema mobbing og hvordan barnehagelærere kan arbeide med forebygging av mobbing i barnehagen. Jeg har brukt kvalitativt intervju for å undersøke hvordan barnehagelærere arbeidet med ...