• Foreldresamarbeid med minoritetsforeldre i barnehagen. 

      Weymar, Therese (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Mange pedagoger opplever foreldresamarbeidet med minoritetsforeldre som krevende. Dette er en kvalitativ studie om hvordan pedagoger kan bedre samarbeidet med minoritetsforeldre. Oppgaven inneholder ulike teorier ...