• Barns selvfølelse 

      Løvstad, Cathrine B. (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Innhold: Denne oppgaven har tema barns selvfølelse og fokuset er hvilken kunnskap barnehagelærere har om hvordan man kan arbeide for å fremme denne i barnehagen. For å få svar på problemstillingen min har jeg ...