Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Yvonne. M.
dc.date.accessioned2016-09-27T11:26:17Z
dc.date.available2016-09-27T11:26:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410935
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven har det blitt undersøkt hva som kjennetegner de stille barna, og måter de blir møtt i barnehagen. Valg av metode har vært empirisk i form av kvalitativt intervju med fire barnehagelærere. De kom frem til at det finnes ulike typer stillhet, og dermed ulike kjennetegn på de stille barna. Barnehagelærerne var tydelige på at stillheten kan være både positiv og negativ, og trenger dermed ikke være et tegn på manglende deltakelse, men en posisjon barna kan innta. Samtidig vises det til at atferden barna viser kan tyde på at barna har det vanskelig. De voksne har en stor rolle å fylle, for å kunne møte disse barna på en akseptabel måte. Det pekes på at barna kan vise for dårlig sosial kompetanse, samtidig som viktigheten av vennskap og relasjoner kommer frem. Observerende, forståelsesfulle og tilstedeværende voksne er viktig i møte med disse barna.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this exercise it has been investigated what characterizes silent children and how they are met in nursery. The choice of method has been empirical, in terms of qualitative interviews with four nursery teachers. They concluded that there are different types of silence and thereby various characteristics of the silent children. Nursery teachers were clear on that silence can be both positive and negative and don’t need to be a sign of poor participation, but a position children can enjoy. But this kind of behaviour may also indicate that the children have a difficult time. The adults play an important role to meet these children in an acceptable way. It is pointed out that children may show poor social competence – which emphasizes the importance of friendships and relationships. Observing, responsive and present adults is important in the meeting with these children.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.subjectproblematferdnb_NO
dc.titleDe stille barna.nb_NO
dc.title.alternativeThe silent children.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record