Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerke, Laila
dc.date.accessioned2016-11-17T12:18:26Z
dc.date.available2016-11-17T12:18:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421570
dc.descriptionVidereutdanning rehabilitering, 2015nb_NO
dc.description.abstractProblemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og forskning. Sammen med egne erfaringer er det grunnlaget for å besvare problemstillingen. Funn: Smerte og smerteopplevelse er et sterkt læringssignal. Smerteadferd læres over tid og påvirkes av både klassisk og operant betinging. Ervervelse og utvikling av frykt for smerter skjer gjennom læring, og påvirkes av hvordan vi opplever og tolker smerte. Vår egen oppmerksomhetsgrad på smerte er avgjørende for smerteopplevelsen. Å unngå en smertefull bevegelse er en mestringsstrategi som i utgangspunktet er hensiktsmessig, men når unngåelsesadferd opprettholdes over tid fordi frykt for smerte hindrer at man tester ut bevegelse, øker smerten fordi hjernenettverk tolker at det fortsatt er noe galt. I tillegg svekkes muskler som også fører til økt smerte. Konklusjon: Helsepersonell kan bruke kognitiv adferdsterapi for å motivere til fysisk mestring hos pasienter som har utviklet frykt for smerte og unngåelsesadferd. Kognitiv adferdsterapi bygger på å gi ny læring. Det er en fleksibel terapiform som inkluderer ulike metoder og det gir muligheter for å teste ut flere alternativer. Pasientens deltagelse er avgjørende og individuelle ønsker og behov inkluderes i behandlingen. Helsepersonells kommunikasjonsferdigheter er vesentlig i kognitiv adferdsterapi for å kunne være en støtte og veileder for pasienten. Evne til å formidle kunnskap og en tilstedeværelse med fokus på hva pasienten formidler er avgjørende for å bidra til at pasienten kan tilegne seg den kunnskapen han trenger for å finne nye mestringsstrategier. Nøkkelord: mestring, frykt for smerte, kognitiv adferdsterapi, kroniske smerter Keywords: coping, fear of pain, cognitive behavioral therapy, chronic painnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshmestringnob
dc.subject.meshCopingeng
dc.subject.meshfryktnob
dc.subject.meshFeareng
dc.subject.meshsmertenob
dc.subject.meshPaineng
dc.subject.meshkognitiv atferdsterapinob
dc.subject.meshCognitive Therapyeng
dc.subject.meshkroniske smerternob
dc.subject.meshChronic Paineng
dc.titleÅ finne igjen egne ressursernb_NO
dc.title.alternativeReclaiming Your Own Resourcesnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel