Show simple item record

dc.contributor.authorLyons, Sara Equay
dc.date.accessioned2016-12-05T13:18:00Z
dc.date.available2016-12-05T13:18:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424253
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Jeg har lest og analysert tre utvalgte dokumenter som handler om likestilling og menns rolle i barnehagen. Jeg har satt meg kritisk til rådende kjønnsdiskurser, da spesielt til de voksne i barnehagen. Jeg stiller spørsmål til hvordan menn og kvinner fremstilles i disse tekstene og hvordan menn blir sett på som et svar på likestillingsutfordringer vi har i barnehagen. Undersøkelsen viste at disse tekstene i stor grad ser på og hyppig bruker de sosialt skapte forståelsene av kjønn. Selv når de ber leserne å gjøre seg bevisst på de slik at leseren ikke gjør det. Jeg har valgt å bruke perspektiver på kjønn som teoretisk bakgrunn. I kapittelet gjør jeg rede for begrepene ‘sosialt kjønn’ og ‘biologisk kjønn’, samt begrepet ‘girling’ og forventninger kjønnene sitter med livet ut. Jeg bruker diskursanalyse og sosial konstruksjonisme når jeg analyserer tekstene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: I have read and analyzed three selected documents about gender equality and men's role in kindergartens. I am critical of current gender discourses, especially of the adults in kindergartens. I question how men and women are projected in these chosen texts and how men are seen as an answer to gender equality challenges we face in kindergartens. The study showed that these documents look at and frequently use the socially constructed understandings of gender. Even when they ask readers to make themselves aware of these understandings so that the reader does not. I have chosen to use perspectives on gender as a theoretical background. In this chapter, I describe the terms 'gender', 'sex', 'girling' and expectations the two sexes sit with throughout life. I use discourse analysis and social constructionism whilst analyzing these texts.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectkjønnnb_NO
dc.subjectmennnb_NO
dc.subjectlikestillingnb_NO
dc.titleLikestilling i barnehagen. En diskursanalyse av utvalgte dokumenters framskriving av menn i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeGender Equality in kindergartens. A discourse analysis of selected documents projection of men in kindergartens.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record