Show simple item record

dc.contributor.authorVinje, Ruth-Wenche Hebnes
dc.date.accessioned2017-01-09T12:49:18Z
dc.date.available2017-01-09T12:49:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426742
dc.description.abstractDenne studien utforsker hvilke læringssyn som var sentrale for den faglige læringen og karrierelæringen til elever i en realfagklasse i den videregående skole, i forbindelse med deres dagsekskursjon til en marin bedrift på Nordvestlandet i Norge. Studien tar utgangspunkt i karrierekompetansene slik de er beskrevet som Career Management Skills (CMS) i EU sin resolusjon fra 2008. Denne ekskursjonen ble gjennomført for at elevene skulle få en oppdatert innføring i hvordan moderne bioteknologi (Real-Time PCR) blir brukt for å påvise en eventuell virusinfeksjon på oppdrettslaks. Ekskursjonen ble avviklet som en del av Ocean Industry School konseptet. De kvalitative forskningsmetodene var et individuelt dybdeintervju av en rollemodell og to fokusgruppeintervjuer av elevene som hadde deltatt på ekskursjonen. Resultatet av forskningsprosjektet viser at det er en sammenheng mellom den faglige læringen som elevene tilegner seg, og utviklingen av elevenes karrierekompetanser. Det skapes et slags læringsfremmende stillas når elevene møter ulike rollemodeller på diverse eksterne arenaer. Funnene tydet på at gjennomføringen av ulike faglige opplegg på en ekskursjon kan påvirke elevenes utvikling av karrierekompetanser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.subjectkarrierevalgnb_NO
dc.subjectyrkesvalgnb_NO
dc.titleKarrierekompetanselæring i den videregående skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record