Recent Submissions

 • Verdier som grunnlag for karriereveiledning 

  Sandlie, Lars (Master thesis, 2018)
  Denne kvalitative dokumentanalysen tar sikte på å undersøke hvilke verdimessige spenninger i synet på karriereveiledning som kommer til uttrykk i NOU 2016:7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. ...
 • To karrierer i ung alder 

  Slåtto, Anette Vaage (Master thesis, 2018)
  Jeg har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt hvor jeg undersøkte hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere. Hvilke ferdigheter utvikler de for å mestre to karrierer i ung alder, og ...
 • Hvordan oppleves det for minoritetselever som mangler skolegang å velge videregående utdanning? 

  Slettebø, Gro-Anette Juul (Master thesis, 2018)
  Hensikten med denne masteroppgaven har vært å finne ut av hvordan elever med minoritetsbakgrunn, og manglende skolegang, opplever den prosessen de må gjennom når de skal søke på videregående skole. Jeg var også nysgjerrig ...
 • Karrierekompetanselæring i ungdomsskolen 

  Lafton, Silje Strand (Master thesis, 2018)
  Denne studien har hatt til hensikt å utforske hvordan et samarbeid mellom skole og arbeidsliv kan være med å bidra til å utvikle karrierekompetanser hos elever i ungdomsskolen. Viktige fokusområder har vært struktur i ...
 • Karriereveiledning til flyktninger – belyst gjennom et karriereveiledningskurs 

  Strand, Anne (Master thesis, 2019)
  Temaet for masterprosjektet er flyktninger og karriereveiledning. Problemstillingen: Hvordan opplever flyktninger den hjelpen de får for å finne sin plass i norsk arbeidsliv. Flyktninger er underforbrukere av karriereveiledning. ...
 • Karrierelærte erfaringer fra prosessen rundt det å slutte og begynne på igjen i videregående skole 

  Kvithyll, Jomar (Master thesis, 2018)
  Elever som slutter i løpet av videregående skole er det mange av. Frafallselever eller «dropouts » kalles de. Når man bruker slike begreper følger det også ofte med ufortjent mye negativ oppmerksomhet om elever som slutter ...
 • Yrkesutdanning : ikke for hvem som helst 

  Gunnufsen, Mirjam Harr (Master thesis, 2018)
  Retten til videregående opplæring er en grunnmur i det norske utdanningssystemet. Da den ble innført med Reform-94 var det for å gi alle som fullfører grunnskolen et tilbud om opplæring som gir studiekompetanse og/eller ...
 • Karrierekompetanselæring i den videregående skolen 

  Vinje, Ruth-Wenche Hebnes (Master thesis, 2016)
  Denne studien utforsker hvilke læringssyn som var sentrale for den faglige læringen og karrierelæringen til elever i en realfagklasse i den videregående skole, i forbindelse med deres dagsekskursjon til en marin bedrift ...