• Bortskjemt og forsømt 

      Eriksen, Thea Kamfjord (Master thesis, 2019)
      I 2018 foreslo regjering at det skulle bevilges 100 millioner kroner over Statsbudsjettet, under budsjettposten «Ungdomsinnsats» (arbeids- og sosialdepartementet, 2017-2018 s.15). Formuleringer i budsjettposten viser at ...