• Karriereveiledning i en spesialpedagogisk kontekst 

      Mogen, Camilla Helen Gillerstedt (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn og formål: Jeg begynte i skolen som allmennlærer i 2002. Det første året som arbeidstaker ble jeg introdusert for spesialpedagogikken, og videreutdannet meg i den retningen. Dette resulterte i at jeg fikk jobb på ...