Show simple item record

dc.contributor.authorEriksmoen, Lars
dc.date.accessioned2017-06-28T11:12:38Z
dc.date.available2017-06-28T11:12:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447213
dc.description.abstractNorsk sertifisert settepotetproduksjon ønsker å frembringe en best mulig kvalitet og best mulig økonomi i alle ledd. Det er derfor interessant å se hvordan etylenbehandling påvirker utbyttet i norsk sertifisert settepotetproduksjon. Problemstillingen denne oppgaven bygger på er derfor å undersøke effekten av etylenbehandling; avling i settepotetstørrelse, totalavling, antall knoller per plante og antall stengler per plante. I dette forsøket har det vært med fire sorter; Arielle, Innovator, Oleva og Saturna av klasse B1. Det tatt ut et parti til etylenbehandling av hver sort, mens resterende materiale av partiene ble det ikke gjort noe med. Det har blitt gjennomført tre forskjellige forsøk i denne oppgaven. Det har vært et kontrollert forsøk, et storskalaforsøk og et tilleggsforsøk. Det kontrollerte forsøket har bestått av 3 gjentak av behandlet og ubehandlet settepotetmateriale. I storskalaforsøket ble det satt cirka ett tonn behandlet settepotetmateriale satt sammen med sitt respektive parti av ubehandlet settepotetmateriale. I tillegg ble det tatt ut prøver av behandlet og ubehandlet materiale som ble sendt til to gårdbrukere som også ønsket å være med på forsøket. Det er statistisk signifikant forskjell mellom ubehandlede og etylenbehandlede settepoteter når det gjelder andel av avlinga i settepotetstørrelse og spiring. For antall stengler per plante, antall knoller per plante og for totalavlingen er det ikke statistisk signifikant forskjell mellom behandlet og ubehandlet settepotet. Det er forskjell mellom de ulike sortene for alle de nevnte faktorene. Det er kun samspillseffekt for etylenbehandling og sort for antall stengler per plante.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian certified seed potato production want to produce the best quality and the best possible economy at all levels. It is therefore interesting to see how ethylene treatment affects the yield in Norwegian certified seed potato production. The topic of this assignment is therefore to examine the effect of ethylene treatment; crop in seed potatoes size, total harvest, the number of tubers per plant and the number of stems per plant. In this trial, there have been four varieties; Arielle, Innovator, Oleva and Saturna Class B1. It was treated a part of every variety, while the remaining material of the parties was not acted upon. It has been implemented three different trials in this task. There have been a controlled trial, a large-scale trials and an additional test. The controlled experiment consisted 3 replicates of treated and untreated seed potatoes material. In large scale experiment was added approximately one ton of treated seed potatoes material assembled with a respective portion of the untreated seed potatoes material. In addition, it was taken out samples of treated and untreated materials were sent to two farmers also wanted to participate in the experiment. There is significant difference between untreated and ethylene treated seed potatoes as regards the proportion of the crop in sets potato size and sprouting. For the number of stems per plant, number of tubers per plant and for the total crop, there is no significant difference between treated and untreated seed potatoes. There are differences between the varieties of all these factors. It is only a interaction effect of ethylene treatment and variety for the number of stems per plant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHvordan påvirker etylenbehandling utbyttet i norsk sertifisert settepotetproduksjon?nb_NO
dc.title.alternativeHow does ethylene treatment influence yield in Norwegian certified seed potato production?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record