Show simple item record

dc.contributor.authorRamstad, Kristian
dc.date.accessioned2017-06-28T11:17:32Z
dc.date.available2017-06-28T11:17:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447219
dc.description.abstractNorsk landbruk blir mer og mer opptatt av å produsere norsk mat på norske ressurser. Tine har i samarbeid med flere aktører i det norske landbruket satt i gang prosjektet Grovfôr 2020 for å øke fokuset på produksjon av grovfôr av høy kvalitet. Av faktorer som kan påvirke grovfôrkvaliteten finner vi blant annet høstemaskinen og dens evne til å kutte graset. God kutting av graset er viktig, men maskinene som gjør denne jobben best er gjerne avanserte maskiner med stort vedlikeholdsbehov, noe som koster både tid og penger. Oppgavens problemstilling er å komme med et forslag til videreutvikling av kuttesystem som kan benyttes i høstemaskiner for gras. Produktkravene som ble satt var at kuttesystemet skulle gi en kort og jevn kuttelengde, konstruksjonen skulle være enkel, driftssikker og ha et enkelt vedlikeholdsbehov. I tillegg måtte det ha god funksjonalitet for å utføre jobben tilstrekkelig. Flere eksisterende kuttesystemer og deres komponenter er presentert og evaluert. Evalueringen legger grunnlag for fire skisser til nye forslag. Det beste forslaget ble valgt ved hjelp av metoden concept screening. Resultatet er framstilt i en 3D-tegning og det er gjort noen beregninger for å komme fram til passende diameter på knivsylinder og innmatervalse, periferihastighet, turtall og kuttelengde. Det endelige forslaget bygger på samme kutteprinsipp som en finsnitter, og konstruksjonen består hovedsakelig av en pickup, en innmatervalse og en knivsylinder. Jeg mener løsningen jeg har kommet fram til vil ivareta de produktkravene som er satt. Det er en enkel, robust konstruksjon som vil gi god og jevn kutting, og har en teoretisk kuttelengde på to cm. Det er ikke gjort noen fullprosjektering av konstruksjonen og det bør derfor fortas en del flere beregninger før man eventuelt produserer en prototype.nb_NO
dc.description.abstractNorwegian agriculture becomes more focused on producing Norwegian food on Norwegian resources. Tine has in cooperation with some other actors in Norwegian agriculture started a project called Grovfôr 2020 to increase the focus on production of silage of high quality. Among factors that affect the silage quality is the choice of harvesting machine and its ability to cut the grass. Satisfactory cutting of the grass is important, but the machines, which do the best job, is generally complicated and needs a lot of maintenance. This costs time and money. The issue in this thesis is to give a suggestion how to develop a cutting system that can be used in forage harvesters. The product requirements was a short and smooth cutting length, the construction should be simple and solid and have simple maintenance. It also had to have a good functionality. Many existing cutting systems and their components are presented and evaluated. The evaluation helped to make informed decisions about how to create four sketches for new suggestion. The best suggestion was selected with the method Concept screening. The result is presented in a 3D drawing and it is done some calculations to decide the diameter of the cutter head and the feed rollers, peripheral speed, rpm and cutting length. The final suggestion builds on same principle as a propelled forager, and the components of the construction is mainly made up of a pickup, a feed roller and a cutter head of the cylinder type. I think the result I have concluded with will satisfy the product requirements. A simple, robust construction will give satisfactory cutting and have a theoretically cutting length of two cm. It is not a full engineering of the construction and it should be done some more calculations before possibly producing of a prototype.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleUtviklingsoppgave : Kuttesystemer i grashøstemaskiner - Forslag til videreutviklingnb_NO
dc.title.alternativeSystems of plant cutting in forage harvesters - Suggestion to further development Landbruksteknikk 2017nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record