Show simple item record

dc.contributor.authorEikås, Rebekka
dc.date.accessioned2017-07-31T12:57:03Z
dc.date.available2017-07-31T12:57:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449583
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2017nb_NO
dc.description.abstractTeori: I teorikapittelet tar jeg for meg temaene inkludering, tilpasset opplæring, funksjonsnedsettelse, samt formålet med kroppsøvingsfaget. Metode: Her har jeg benyttet meg av et kvalitativt litteraturstudie. Resultat: Resultatene viser til at det er store variasjoner i hvordan skoler praktiserer inkludering og tilpasset opplæring for elever med funksjonsnedsettelse. Dette grunnet læreres mangelfulle kunnskaper knyttet til denne problematikken. Det kommer fram at dette er et tema de kan lite om. Økt kunnskap vil medføre ny adferd av inkluderende opplæring. Diskusjon: I diskusjonskapittelet tar jeg for meg resultatene i de 4 utvalgte artiklene og knytter de opp mot teori. Jeg vil da diskutere sammenhenger og likhetstrekk for å komme fram til et svar på problemstillingen min. Konklusjon: Gjennom dette studie viser det til at organisering og praktisering av inkluderende og tilpasset opplæring for elever med funksjonsnedsettelse varierer fra skole til skole. Forbedringspotensialet er dessverre stort, noe som kan tyde på manglende fokus knyttet til denne problematikken i kroppsøvingslærerutdanningen. Kroppsøvingslærere har dermed behov for økt fagkompetanse, selv om flere gode tiltak tas i bruk. Dette for å oppnå at elever med funksjonsnedsettelse skal føle seg inkludert i kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectfunksjonsnedsettelsernb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titleInkludering av elever med funksjonsnedsettelse i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternativeInclusion of students with disabilities in physical educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330nb_NO
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record